Diverse algemene leveranciers en informatiebronnen

 Wetenschappelijke Links
        HTML guide
        HTML en CSS reference
        Java examples
        Java examples
        Actuele neerslagradar Nederland
        Het weer
 Algemene Links
        Mij maak(t) het niet...
        Informatie kerkradio en -telefonie